หน้าแรก |  เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  |  ลายเซ็น  |  กรอกแบบฟอร์มเปลี่ยนชื่อ  |  ค่าบูชาครู  |  ทีมนักพยากรณ์  |  เว็บบอร์ด  |  ติดต่อเรา
 ตำนานโหราศาสตร์
ตำนานโหราศาสตร์ 
โหราศาสตร์ปัจจุบัน
พระบิดาโหราศาสตร์ไทย
หลักของโหราศาสตร์
ศาสตร์แห่งชื่อ
นามสกุลในรัชกาลที่๖
สิ่งมงคล
หลักในการตั้งชื่อ
การคำนวนวันเกิด 
หลักทักษา 
หลักเลขศาสตร์ 
ศาสตร์เกี่ยวกับการตั้งชื่อ 
ลิงค์เพื่อนบ้าน
 
 ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
คุณชอบดูดวงแบบไหน
ทำนายฝัน
ผูกดวงโหราศาสตร์ไทย
ผูกดวงแบบเลข7ตัว
ไพ่ยิปซี (tarot)celtic cross
ปฏิทินทางโหราศาสตร์
ปฏิทินทางจันทรคติ
พจนานุกรม
ตรวจสอบนามสกุล
ดิกชันนารี
ดูทีวีออนไลน์
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 
 
ปฏิทิน
ส่งเว็บนี้ให้เพื่อน
กรุณากรอกอีเมล์ที่ต้องการส่ง
ค้นหา Google
 
 
 
ตำนานโหราศาสตร์ (สมัยพุทธกาล)


คำว่าพยากรณ์หรือทำนายนั้น เรามักจะพูดถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น และเป็นเหตุการณ์ใน
อนาคตเสมอ ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้น แต่ความเป็นจริงแล้วนั้นอาจจะเกิดขึ้น
หรือไม่ก็ได้ ในทางโหราศาสตร์ ซึ่งมีอยู่ทุกชนชาติ ทุกภาษาทั่วโลก ถ้าคิดกันเล่นๆ ก็น่าจะ
มากกว่า ๑๐๐ ศาสตร์ แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคล แต่ละท้องถิ่น แม้กระทั่งศาสตร์เดียว
กันยังแตกแขนงปลีกย่อยออกไปอีก ที่เห็นเด่นชัด เช่น ระบบเลข ๗ ตัว มีทั้งฐาน ๔, ฐาน ๙,ฐาน ๑๑

ถ้าจะกล่าวถึงคำพยากรณ์สมัยก่อนพุทธกาล ก็ย่อมหมายถึง การพยากรณ์นั้นมีมาก่อนศาสนา
พุทธกำเนิดแน่นอน เพราะก่อนจะมีพุทธศาสนายังมีศาสนานิกาย และลัทธิอื่นๆ อีกมากมาย
ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อพระพุทธเจ้า ประสูติได้ ๕ วัน พระเจ้าสุทโธทนะได้เชิญพราหมณ์
๑๐๘ คน มายังราชมณเฑียร เลือกเอาเฉพาะที่เชี่ยวชาญในวิชาโหราศาสตร์ได้ ๘ คน ชื่อ
รามพราหมณ์, ลักษณพราหมณ์, ธุชพราหมณ์, ยัญญพราหมณ์, โภชพราหมณ์, สุทัตต
พราหมณ์, สยามพราหมณ์ และโกณฑัญญพราหมณ์ ตั้งพระนามราชโอรส ขนานพระนามว่า
"สิทธัตถะ"แปลว่า"ประสงค์สิ่งใด ก็จะสำเร็จ" และพราหมณ์ ทั้ง ๘ ที่เจริญด้วย
วัยวุฒิและคุณวุฒิ ต่างก็พยากรณ์มีคติเป็น ๒ คือ

พระกุมารนี้ถ้าอยู่ครองราชย์ ก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ หรือถ้าออกผนวชจะได้บรรลุพระ
สัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นศาสดาเอกในโลก โดยยก
นิ้วมือสองนิ้วยืนยันการพยากรณ์ ส่วนโกณฑัญญพราหมณ์ซึ่งเป็นพราหมณ์หนุม (ผมและ
หนวดดำ) แต่สูงด้วยวิทยาคุณ มีความมั่นใจในตำรา ได้ยกนิ้วขึ้นมานิ้วเดียวแล้วพยากรณ์ว่า
พระกุมารองค์นี้จะไม่อยู่ในราชสมบัติ จะเสด็จออกผนวช และตรัสรู้เป็นพระอรหันต์
สัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นศาสดาเอกในโลกแน่นอน

ต่อมาเมื่อพระสิทธัตถะราชกุมารออกผนวชโกณฑัญญพราหมณ์ได้ออกบวชตาม พร้อมด้วย
บุตรของพราหมณ์อีก ๔ คน รวมเป็น ๕ คน เรียกว่า "ปัญจวัคคีย์" ฝ่ายพราหมณ์ทั้ง ๗ เมื่อ
กลับไปบ้านของตนก็เรียกบุตรมาสั่งว่า "บิดานี้ชราแล้ว จะเห็นพระราชบุตรบรรลุสัมโพธิญาณ
หรือไม่ก็ไม่รู้ ถ้าหากพระราชบุตรออกบรรพชาเมื่อใด เจ้าจงออกบวชตามเถิด" พราหมณ์ทั้ง
๗ นั้นต่างก็ทำลายขันธ์ไปตามอายุขัย คงอยู่แต่โกณฑัญญพราหมณ์ผู้เดียว

เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชา โกณฑัญญพราหมณ์ ก็ไปชวนบุตร
พราหมณ์ทั้ง ๗ ซึ่งก็มีออกบวชตามเพียง ๔ คนเท่านั้น ชื่อ วัปปะภัททิยะ มหานามะ อัสสชิ รวมกับโกณฑัญญ
ฑราหมณ์ เรียกว่า "ปัญจวัคคีย์"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright?2008-2011 www.thainameonline.com All Rights Reserved.
Email: chaitana95@thainameonline.com