หน้าแรก |  เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  |  ลายเซ็น  |  กรอกแบบฟอร์มเปลี่ยนชื่อ  |  ค่าบูชาครู  |  ทีมนักพยากรณ์  |  เว็บบอร์ด  |  ติดต่อเรา
 ตำนานโหราศาสตร์
ตำนานโหราศาสตร์ 
โหราศาสตร์ปัจจุบัน
พระบิดาโหราศาสตร์ไทย
หลักของโหราศาสตร์
ศาสตร์แห่งชื่อ
นามสกุลในรัชกาลที่๖
สิ่งมงคล
หลักในการตั้งชื่อ
การคำนวนวันเกิด 
หลักทักษา 
หลักเลขศาสตร์ 
ศาสตร์เกี่ยวกับการตั้งชื่อ 
ลิงค์เพื่อนบ้าน
 
 ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
คุณชอบดูดวงแบบไหน
ทำนายฝัน
ผูกดวงโหราศาสตร์ไทย
ผูกดวงแบบเลข7ตัว
ไพ่ยิปซี (tarot)celtic cross
ปฏิทินทางโหราศาสตร์
ปฏิทินทางจันทรคติ
พจนานุกรม
ตรวจสอบนามสกุล
ดิกชันนารี
ดูทีวีออนไลน์
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 
 
ปฏิทิน
ส่งเว็บนี้ให้เพื่อน
กรุณากรอกอีเมล์ที่ต้องการส่ง
ค้นหา Google
 
 
 
ทักษา (พยัญชนะ)


หมายเหตุ"ตากลาง" หรือเกตุ (๙) หมายถึง การเป็นกลาง จะไม่เป็นกาลกิณี ของวันใดเลย
เหตุผลเพราะ อ. เป็นได้ทั้ง พยัญชนะและสระ บางท่านจัด อ. อยู่ภพ ๑ แต่บางท่านจัด อ.
อยู่ภพ ๖ ทำให้คนที่มี อ. อยู่ในชื่อเกิดความสับสน และไม่สบายใจ โดยเฉพาะคนที่เกิดวัน
อาทิตย์ และเกิดวันจันทร์ ส่วน ฤ ฦ นั้นเป็นสระ ในภาษาสันสกฤต, วรรณยุกต์ เอก โท ตรี
จัตวา และสัญลักษณ์ทุกตัวเช่น ตัวการันต์, ไม้ไต่คู้ ไม่ถือว่าเป็นสระเช่นเดียวกัน

ชิ้แจงข้อสงสัย สำหรับไม้หันอากาศ เป็นสระ อะ ลดรูป บางท่านบอกว่าได้รับการยกเว้น
ไม่เป็นกาลีของ คนเกิดวันจันทร์ ก็สุดแล้วแต่ละความเห็นของแต่ละท่าน แต่ถ้าจะให้พ้น
ข้อกังขา, ไม่คลุมเคลือ, ไร้มลทินและไร้ข้อตำหนิจริงๆ หากเลือกได้ ไม่ควรใช้ โดยเฉพาะ
ท่านที่เกิดวันจันทร์ และกำลังจะเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เป็นนามมงคลสูงสุด

ทักษา (ภูมิ หรือ ภพ)


ความหมายของแต่ละภูมิ

บริวาร หมายถึง ตัวเอง บุตร คู่ครอง และคนในปกครอง
อายุ หมายถึง การดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ หรือเกี่ยวกับสุขภาพ
เดช หมายถึง อำนาจ วาสนา บารมี การปกครอง เกียรติยศ ชื่อเสียง ตำแหน่ง ก้าวหน้า
ศรี หมายถึง ความดีงาม ศิริมงคล ทรัพย์สินเงินทอง
มูละ หมายถึง ที่อยู่อาศัย หลักฐาน มั่นคง
อุตสาหะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร มานะ การงาน
มนตรี หมายถึง ที่พึ่ง ผู้ใหญ่ ผู้อุปถัมภ์ ผู้บังคับบัญชา
กาลกิณี หมายถึง อัปมงคล ความชั่วร้าย อุปสรรค บั่นทอน

การใช้ทักษา

หลังจากที่ทราบวันเกิดแล้ว เรากำหนดตัวเลข หรือดาวแทนวันนั้นๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
โดยวางตำแหน่งวันเกิดหรือเลขนั้นเป็นจุดเริ่มต้น และจะต้องเริ่มต้นเป็นภพ "บริวาร" ทุกครั้ง
ให้นับวนขวา (ตามเข็มนาฬิกา) ไปจนครบรอบจบที่ภพ "กาลกิณี" เสมอ เช่น ท่านที่เกิดวัน
อาทิตย์เริ่มนับ ๑ เป็นบริวาร, ๒ เป็นอายุ, ๓ เป็นเดช, ๔ เป็นศรี, ๗ เป็นมูละ, ๕ เป็นอุตสาหะ,
๘ เป็นมนตรี, และ ๖ เป็นกาลกิณี

ส่วนวันอื่นๆ ให้ทำในลักษณะเดียวกัน แต่ท่านที่เกิดวันพุธกลางวันเริ่มนับ ๔ เป็นบริวาร
ท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนหรือ ราหู เริ่มนับ ๘ เป็นบริวาร

อนึ่ง โหราจารย์ส่วนใหญ่ ท่านยังมีความละเอียดลงลึกไปอีก เป็นภูมิปัญญา ปรัชญา ศักดิ์สิทธิ์
และความเป็นศิริมงคล สร้างเสน่ห์และความมั่นใจให้กับผู้เป็นเจ้าของชื่อนั้นๆ มาก เช่น เพศ
ชาย นิยมตั้งชื่อ ด้วยพยัญชนะในภพ "เดช" เป็นอักษรนำและเพศหญิงท่านนิยมตั้งชื่อด้วย
พยัญชนะ ในภพ "ศรี" เป็นอักษรนำ ส่วนพยัญชนะในภพ "กาลกิณี" ท่านห้ามใช้

ตัวอย่าง เกิดวันอาทิตย์ เพศชาย ตามหลักควรใช้อักษร ภพ เดช เป็นอักษรนำ โดยให้เริ่มนับ
๑ เป็นบริวาร, ๒ เป็นอายุ, ๓ เป็นเดช (มี จ ฉ ช ซ ฌ ญ), ๔ เป็นศรี, ๗ เป็นมูละ, ๕ เป็น
อุตสาหะ, ๘ เป็นมนตรี, ๖ เป็นกาลี (มี ศ ษ ส ห ฬ ฮ)

สรุป ท่านควรใช้ จ ฉ ช ฌ ญ เป็นอักษรนำ และห้ามใช้ ศ ษ ส ห ฬ ฮ แต่ถ้าเกิดวัน อาทิตย์
เพศหญิง ตามหลักควรใช้อักษร ภพ ศรี ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ เป็นอักษรนำ และห้ามใช้ ศ ษ ส ห ฬ ฮ

ตารางสำเร็จของทักษา

วัน
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
กาลกิณี
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์
ราหู

การใช้ตารางสำเร็จของทักษ

ให้ท่านเริ่มนับวันเกิดลงที่อักษรในวรรคบริวาร เป็นจุดเริ่มต้น ต่อจากนั้น ดูว่าอักษรในชื่อ
ของท่านอยู่ในวรรคใดของทักษา แล้วอ่านความหมายของวรรคนั้นๆ เช่น ชัยธนา
เกิดวันอาทิตย์ ช.เป็นเดช (๓), อั อา เป็นบริวาร (๑), ย เป็นมนตรี (๘), ธ น เป็นมูละ (๗)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright?2008-2011 www.thainameonline.com All Rights Reserved.
Email: chaitana95@thainameonline.com